• s1.jpg
  GÅR ATT ANPASSA TILL ALLA TYPER AV FÖRETAG
 • s2.jpg
  ENKEL ATT ANVÄNDA OCH ALLTID UPPDATERAD
 • 3sb.jpg
  ANPASSAD FÖR PC, MOBIL OCH SURFPLATTOR
 • s4.jpg
  TIDSBESPARANDE OCH KOSTNADSEFFEKTIV
 • s5.jpg
  KAN KOMPLETTERAS MED RINGLISTOR, OLIKA TYPER AV FORMULÄR M.M.
 • s6.jpg
  LÄTTILLGÄNGLIG BÅDE PÅ KONTORET OCH UTE PÅ JOBB
 • s7.jpg
  KOMPLETTERA KOSTNADSFRITT MED POLICYS
 • s8.jpg
  FÅ HJÄLP MED NYA DATALAGEN GDPR SOM ERSÄTTER PUL I MAJ 2018

OM DEN DIGITALA

PERSONALHANDBOKEN


En viktig juridisk handling

Personalhandboken är den handling som sammanfattar de regler och den kultur och de värderingar som råder i en organisation.

 

Personalhandboken är ett av de viktigaste verktygen företagsledningen har för att styra, kontrollera och leda verksamheten. Den är en viktig juridisk handling som alltid måste vara väl förankrad, uppdaterad och korrekt.

 

Syfte
Att företaget skall ha en praktiskt och väl förankrad och övergripande personalhanbok som en naturlig och viktig del av verksamheten. Den skall vara tillgänglig för all personal och skall vara enkel att uppdatera och följa upp.

 

Metod

Vi utgår ifrån en generell grundmall som innehåller textförslag och generella förklaringar till de många olika begreppen som ryms inom de olika ämnen en personalhandbok omfattar.

 

De dokument, policys och annat som redan finns i de olika bolagen införlivas i denna grundmall. Vi ser även över dessa policys och kommer med tips och råd för eventuella kompletteringar. 

 

Efter kontroll läggs texterna in i en mobil applikation vilken är ett program som gör det möjligt att läsa personalhandboken i en mobiltelefon. Syftet med detta är att göra personalhandboken lätt tillgänglig för alla, att kunna datera upp den och skapa möjlighet att se att den verkligen används och är förankrad hos alla anställda.

 

Personalhandboken signeras digitalt av samtliga anställda. 

Nya dataskyddsförordningen

Personuppgiftslagen (PuL) ersätts från och med 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (DSF), på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), personuppgiftslagen (PuL). 


Policydokument

En policy är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer, arbetssätt.

En policy bör inte vara för omfattande. En övergripande policy kan kompletteras av riktlinjer och rutiner som mer detaljerat beskriver hur arbetet i praktiken ska gå till.


Vi har tidigare av misstag utan samtycke spridit DokuMeras verk varför vi i fortsättningen hänvisar till DokuMera.se där policys finns att köpa.


Specialanpassad

Ingen av de personalhandböcker vi producerat är den andra lik. Vi skräddarsyr innehållet utifrån kundens önskemål.


Tillägg

Företag inom exempelvis byggbranschen kan göra tillval såsom:

 • Formulär för Riskanalys
 • Formulär för Tillbudsrapportering
 • Formulär för Egenkontroll


För andra typer av tillägg kontakta oss. Vi försöker alltid finna lösningar som täcker kundens behov.


Ring direkt: 0721-98 30 07 eller kontakta via formulär nedan.


Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Field is required
Tack! Vi återkommer snarast till dig.
Sorry, your message was not sent

REFERENSER


RÖRPRODUKTION AB

ERLANDSSON BYGG AB

MELANDER BYGG AB